ZNR: soglasje za programsko povezovanje radijskih programov

Agencija odgovarja uredništvu Neodvisne tiskovne agencije - ZNR.

Prosimo vas za posredovanje pripomb, ki jih je podala Agencija v okviru javnega posvetovanja na predlog novele ZMed E, ki jih navajate v vašem zadnjem odgovoru na naša novinarska vprašanja.

Agencija vašo zahtevo po posredovanju dokumenta obravnava skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

83. člen ZMed določa pogoje, katerim je potrebno zdostiti, pod katerimi se lahko izdajatelji komercialnih radijskih programov programsko povezujejo. V prvem odstavku 83. člena ZMed je med drugim navedena tudi zahteva "da vsak od povezanih izdajateljev pridobi predhodno soglasje agencije, če bi se zaradi povezovanja v mrežo bistveno spremenila njegova programska zasnova”. Če pogledamo radijske programe radijskih postaj, ki so danes povezane v komercialne radijske mreže enostavno ugotovimo, da njihova današnja programska zasnova bistveno odstopa od programske zasnove, ki jo imajo ti radijski programi zapisano v svojih veljavnih radijskih dovoljenjih za matične radijske programe in kakršno so imeli in izvajali pred vstopom v programsko radijsko mrežo.

Zanima nas koliko radijskih programov, ki so danes del katerekoli izmed uradno registriranih komercialnih radijskih mrež, je od leta 2006 dalje zaprosilo oz. pridobilo navedeno soglasje agencije iz 83. člena ZMed glede na to, da so se z njihovim vstopom v komercialno radijsko mrežo bistveno spremenile njihove programske zasnove?
 
- komercialno mrežo Radio 1 sestavljajo (Radio 1 107,9; ENA LJ, Radio 1 Dolenjska; ENA NM, Radio 1 Gorenjska; ENA GO, Radio 1 Krvavec; ENA KR, Radio 1 Obala; ENA KP, Radio 1 Portorož; ENA PO, Radio 1 Primorska; ENA NG, Radio 1 Štajerska; ENA MB, Radio 1 Celjski val; ENA CEL, Radio Geoss, Radio 1 Savinjska; ENA SAV, Radio 1 Ptuj; ENA PTUJ, Radio 1 Bela krajina; ENA BK, Radio 1 Krim; ENA VR, RADIO 1 DAB, RADIO 1 KOROŠKA, Radio 1 Ribnica; ENA RIB, Radio 1 Pomurje; ENA MS)
- komercialno mrežo Radio Antena sestavljajo (Radio Antena Savinjska; ANT SAV, Radio Antena, RADIO ANTENA CELJE; ANTENA C, RADIO ANTENA VELENJE; ANTENA V)
- komercialno mrežo Radio Center sestavljajo (Radio Center Koroška, Radio Center Dolenjska, Radio Center Celje, RADIO CENTER SLOVENIJA, Radio Center Primorska, RADIO CENTER ZASAVJE)
- komercialno mrežo Rock Radio sestavljajo (Rock Radio Slovenija, Rock Radio Ljubljana)

Po pregledu upravnih postopkov od leta 2006 do danes je bilo ugotovljeno, da agencija ni prejela nobene vloge za predhodno soglasje agencije, če bi se zaradi povezovanja v mrežo bistveno spremenila njegova programska zasnova, tako kot to določa tretja alineja prvega odstavka 83. člena Zakona o medijih. Ker agencija ni prejela nobene vloge za soglasje s strani izdajateljev, tudi ni izdala nobenega soglasja.

Glede na 2. vprašanje je za pravilno razumevanje zakonodaje še smiselno poudariti, da programska zasnova iz 17. člena ZMed, ki je del vpisa medija v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo, nima nobene zakonske povezave z dovoljenjem za izvajanjem radijske dejavnosti, ki jo na vlogo izdajatelja izda agencija.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava