Skoči do osrednje vsebine

Agencija odgovarja na vprašanje novinarke Nike Kunaver za 24ur.

Ali se bo AKOS kakorkoli odzval na dopis, ki ga je pred dvema tednoma slovenska podružnica Huaway poslala predsedniku vlade in petih ministrstvom?

V dopisu namreč pišejo:

 »Splošni akt in sklep Vlade RS z dne 22.6.2023 sta v nasprotju s slovenskim in mednarodnim pravom, kot tudi mednarodno priznanimi tehničnimi standardi. /.../ Akos sprejetje Splošnega akta nedopustno utemeljuje na političnem govoru komisarja Bretona, ki ne more predstavljati podlage za pripravo Splošnega akta /.../ Huawei je že utrpel znaten upad prometa in ocenjuje, da mu bo srednjeročno zaradi že sprejetih omejevalnih ukrepov Republike Slovenije (v povezavi s splošnim aktom AKOS, če bo sprejet v takšni vsebini) nastala škoda, ki presega 170 milijonov evrov samo zaradi izpada prodaje na slovenskem trgu.«

Zanima nas vaš komentar na dopis in v kakšni fazi je trenutno omenjeni splošni akt.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije sporoča, da ni med prejemniki dopisa, ki ga omenjate. V zvezi s citatom iz dopisa, ki ga prilagate, agencija pojasnjuje, da s predlogom Splošnega akta o dodatnih varnostnih zahtevah, kot ji to nalaga 6. odstavek 116. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), agencija opredeljuje kritične elemente omrežja in pripadajoče informacijske sisteme.

Agencija poudarja, da je pri pripravi navedenega splošnega akta sledila ugotovitvam in priporočilom na ravni EU. Upoštevala pa je tudi strokovna priporočila Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV), ki je nacionalni organ, pristojen za področje varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji.

Agencija še sporoča, da splošni akt agencije ne določa, kdo so lahko dobavitelji opreme, ki je opredeljena kot kritični element omrežja. To lahko na podlagi 117. člena ZEKom-2 opredeli le Vlada RS na predlog URSIV, po predhodnem mnenju Sveta za nacionalno varnost.

Predlog Splošnega akta o dodatnih varnostnih zahtevah sicer še ni veljaven, saj je trenutno v postopku tehničnega posvetovanja na evropski ravni (TRIS), ki se zaključi 12. februarja prihodnje leto.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava