Zaključek javnega posvetovanja o osnutku Splošnega akta o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je 18. marca 2022 objavila poziv zainteresirani javnosti k predložitvi morebitnih pripomb, predlogov ali mnenj k osnutku Splošnega akta o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju.

Zainteresirana javnost je imela možnost za podajo svojih prispevkov do najkasneje 19. aprila 2022. Agencija do tega roka, pa tudi ne do datuma priprave tega obvestila, pripomb k objavljenemu osnutku Splošnega akta o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju ni prejela. Ker pripomb na osnutek ni bilo, agencija ugotavlja, da je javno posvetovanje v zvezi s tem splošnim aktom zaključeno.

Splošni akt bo tako sprejet v vsebini, kakršna je bila javnosti predstavljena 18. marca 2022, ko je bil dan v javno posvetovanje. Po sprejetju bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava