Agencija pripravila osnutek Splošnega akta o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije vabi zainteresirano javnost, da do vključno 19. aprila 2022, posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju.

Predlog splošnega akta je pripravljen na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21; v nadaljevanju: ZAvMS) in drugega odstavka 172. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 189/21 – ZDU-1M; v nadaljevanju: ZEKom-1). S splošnim aktom agencija določa način označevanja programskih vsebin iz četrte alineje četrtega odstavka 26. člena ZAvMS, podrobneje določa nekatere pojme iz 24. in 26. člena ZAvMS ter ureja zahteve in omejitve pri sponzoriranju iz 24. člena ZAvMS.

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite v pisni obliki na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-8/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava