Pripombe zainteresirane javnosti na predlog Splošnega akta o objavi informacij o veljavnih tarifah

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja pripombe zainteresirane javnosti, ki jih je prejela v javni obravnavi predloga Splošnega akta o objavi informacij o veljavnih tarifah. Agencija je 23. 12. 2021 na spletni strani objavila osnutek Splošnega akta o objavi informacij o veljavnih tarifah in obrazložitev predloga splošnega akta ter  povabila zainteresirano javnost, da do vključno 31. 1. 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve.
Pripombe so do roka posredovali Sekcija operaterjev elektronskih komunikacij pri Gospodarski zbornici Slovenije (SOEK) ter družbi A1 Slovenija d.d. in Telekom Slovenije d.d.

Agencija bo odgovore na prejete pripombe pripravila in objavila naknadno .

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava