Predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2022 ter predlogi tarif za leto 2022

Agencija objavlja predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2022 ter predloge tarif za leto 2022 o:

  • vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja;
  • vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo;
  • vrednosti točke za plačilo za izvajanje poštnih storitev;
  • vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa.

Hkrati agencija poziva zainteresirano javnost k podaji mnenj, pripomb in predlogov na priložene dokumente. Pripombe pošljite do vključno 31. 8. 2021 na naslov agencije ali preko e-pošte na naslov info.box@akos-rs.si. Pri tem se sklicujte na št. 410-2/2021.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava