Agencija objavlja predlog Splošnega akta o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila predlog Splošnega akta o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture.

S sprejemom ZEKom-2 je v 319. členu agenciji naloženo, da v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izda splošne akte, ki so po tem zakonu obvezni. Predlog sledi rešitvam prej veljavnega Splošnega akta o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture, obenem pa novi predlog ureja še izjeme od že uveljavljene obveznosti položitve prazne kabelske kanalizacije.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 10. februarja 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o spremljanju in nadzoru porabe storitev. Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko pošljete v pisni obliki na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-48/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava