Agencija objavlja odgovor na prejete pripombe k predlogu Splošnega akta o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja odgovor na pripombe zainteresirane javnosti, prejete v postopku javnega posvetovanja o predlogu Splošnega akta o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture, ki je bil objavljen 11. januarja 2023 na spletni strani agencije. Do roka je agencija prejela mnenja in pripombe družb A1 Slovenija, d. d., A1 Towers d. o. o., Telekom Slovenije d. d., T - 2 d. o. o. in Rune Enia d. o. o., ki jih je objavila na spletni strani 22. februarja 2023. Odgovor agencije na prejete pripombe so v priponki.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava