Poziv k predložitvi mnenj k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4b)

Agencija vabi zainteresirano javnost, da najkasneje do 23. 7. 2020 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4b). Dopolnitve pošljite na elektronski naslov info.box@akos-rs.si, pri tem se sklicujete na 0073-4/2020.

Besedilni del splošnega akta je sestavljen iz podatkov o frekvenčnih pasovih in dokumentih, ki se spreminjajo v prilogah splošnega akta.

Pri uporabi radijskih frekvenc so upoštevane:

  • spremembe zaradi uveljavljanja novih in brisanja nekaterih radiokomunikacijskih storitev;
  • sprememba licenciranja v nekaterih pasovih (pod 9 MHz);
  • brisanje osebnega klica v 27 MHz, 40 MHz, VHF in delno v UHF radiofrekvenčnih pasovih;
  • brisanje PMSE v pasu 2700 – 2900 MHz;
  • pri dokumentih Evropske komisije se v tabeli navajajo le osnovni dokumenti, spremembe in dopolnitve pa so navedene v prilogi;
  • implementacija EU dokumentov (EU) 2019/1345, (EU) 2019/785, (EU) 2019/784, (EU) 2019/235 (vključno s C1);
  • implementacija novih ECC/DEC/(19)03, ECC/DEC/(19)02, ECC/REC/(19)02, ECC/REC/(19)01, ECC/REC/(18)02 ter ureditev navedbe razveljavljenih CEPT dokumentov;
  • implementacija novih mednarodnih sporazumov med Slovenijo in Italijo;
  • implementacija sprememb pri napravah kratkega dosega in zamenjava dokumentov Evropske komisije, ki se nanašajo na harmonizirano opremo v skladu z RE direktivo
  • posodobljena je navedba slovenske regulative.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava