Odgovori agencije na pripombe zainteresirane javnosti na predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij

Agencija objavlja odgovore na pripombe, predloge in dopolnitve zainteresirane javnosti na predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij ter predmetni splošni akt.

Agencija je v roku, ki se je iztekel 2. 9. 2019, prejela pripombe Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij pri Gospodarski zbornici Slovenije (SOEK) in jih 9. 9. 2019 objavila na svoji spletni strani.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava