Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o nadaljnjem postopku sprejema Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5)

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je 27. septembra 2022 na svoji spletni strani objavila predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4d), skladno s 27. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). V skladu s pozivom št. 0073-14/2022 do vključno 27. decembra 2022 agencija ni prejela nobene pripombe ali predloga zainteresirane javnosti.

Hkrati je agencija dne 26. septembra 2022 na portalu TRIS Evropske unije pod št. 2022/650/SI (več na povezavi) objavila predlog sprememb in dopolnitev splošnega akta. V skladu s pozivom do vključno 27. decembra 2022 agencija prek portala TRIS ni prejela nobene pripombe ali predloga zainteresirane javnosti.

Agencija je nato 26. oktobra 2022 na svoji spletni strani objavila predlog Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5), skladno s 319. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2). V skladu s pozivom št. 0073-24/2022 do vključno 27. novembra 2022 agencija ni prejela nobene pripombe ali predloga zainteresirane javnosti.

Agencija je tako objavo NURF-4d, ki ga vodi na podlagi ZEKom-1 in NURF-5 združila v en postopek, saj NURF-5 vsebinsko predstavlja čistopis NURF-4 + 4a + 4b + 4c + 4d, katerega pravno podlago predstavlja veljaven ZEKom-2.

Agencija je zato na podlagi 1. in 2. točke četrtega odstavka 35. člena ZEKom-2 pristopila k pridobivanju potrebnih soglasij s strani pristojnih državnih organov. Po pridobitvi soglasij bo agencija splošni akt (NURF-5) objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava