Neuradni angleški prevod informativnega memoranduma za dodelitev radijskih frekvenc za javne mobilne storitve v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz

Agencija objavlja neuradni angleški prevod informativnega memoranduma za dodelitev radijskih frekvenc za javne mobilne storitve v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz, ki je bil v slovenskem jeziku objavljen dne 3. 8. 2020.

Agencija opozraja, da je bila pri prevodu predmetnega dokumenta odkrita tipkarska napaka, in sicer v pravilu dražbe iz točke 112 v poglavju F.2.7.1.3, kjer je v originalni slovenski različici dokumenta napačen sklic na pravilo iz točke 110 namesto na pravilo iz točke 111. Uvodno besedilo v pravilu iz točke 112 se tako glasi: "Če ni izvedljiva nobena možna dodelitev v skladu s pravilom iz točke 111 ali noben dražitelj v osrednji fazi ni pridobil vsaj 3 lotov v kategoriji lotov D, je dodelitev izvedljiva zgolj v naslednjih primerih".

V primeru kakršnihkoli odstopanj med obema različicama, se uporabi uradna slovenska različica dokumenta.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava