Javni razpis za določitev izvajalca univerzalne storitve zagotavljanja in dostopa do imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih

Agencija je v Razglasnem delu Uradnega lista št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019 objavila sklep o uvedbi javnega razpisa za določitev izvajalca univerzalne storitve zagotavljanja in dostopa do imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih.

Agencija z objavo poziva vse ponudnike k oddaji ponudb za izvajanje univerzalne storitve skladno z objavljenimi sklepi o uvedbi javnega razpisa ter pripadajočo razpisno dokumentacijo.

Rok za oddajo ponudb je 22. 10. 2019 do 11:00. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih agencije 22. 10. 2019 ob 12:00.

Ponudbe pošljite na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: info.box@akos-rs.si. Pri tem se je treba nujno sklicevati na opravilno številko: 38243-7/2019.

Agencija bo morebitna vprašanja sprejemala do 4. 10. 2019, odgovore nanje pa bo objavila najkasneje do 11.10. 2019.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava