Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2023/1

Dodatno obvestilo z dne 11. 10. 2023: Sprememba razpisne dokumentacije za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2023/1

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je sprejela spremembo razpisne dokumentacije. Agencija je namreč v zvezi z določbami tretjega odstavka točke »3.5.1.4 Izpolnjen obrazec za odločbo o dodelitvi radijske frekvence« razpisne dokumentacije 2. 10. 2023 prejela vprašanje, ki se nanaša na hipotetičen primer druge mikrolokacije (iz točk 04 oz. 05 iz obrazcev iz točke 7.4 razpisne dokumentacije). Gre za primer, ko se antena nahaja na oddajni lokaciji z višjo nadmorsko višino kot je nadmorska višina oddajne lokacije iz razpisne dokumentacije, pri čemer je sama višine oddajne antene nad terenom nižja od višine oddajne antene nad terenom iz razpisne dokumentacije na način, da nadmorska višina oddajne antene ne presega nadmorske višine oddajne antene iz razpisne dokumentacije (ob upoštevanju točk 06 in 17 v obrazcih iz točke 7.4 razpisne dokumentacije). Agencija ugotavlja, da so tovrstni primeri lahko dopustni (ob izpolnjevanju drugih zahtev), zato spreminja razpisno dokumentacijo v točki 3.5.1.4 na način, da bodo tovrstni primeri izrecno dovoljeni (oz. da ne bi moglo priti do drugačne jezikovne interpretacije).Pri presoji morebitne druge predlagane mikrolokacije se bo upoštevalo skupno nadmorsko višino oddajne lokacije in oddajne antene nad terenom.

Agencija vsled navedenega spreminja razpisno dokumentacijo, ki je bila objavljena 15. septembra 2023, na način, da se besedilo tretjega odstavka točke »3.5.1.4 Izpolnjen obrazec za odločbo o dodelitvi radijske frekvence« razpisne dokumentacije glasi:

»Dopustna so odstopanja od podatkov, vpisanih v obrazec za odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, v naslednjem okviru:

  • administrativni naziv lokacije oddajnika pod točko 04 obrazca v primeru spremembe razpisanih koordinat pod točko 05 obrazca – v tem primeru naj ponudnik pod točko 04 obrazca k navedeni lokaciji izrecno dopiše » - DRUGA MIKROLOKACIJA«, in naj ne vpisuje drugih administrativnih imen mikrolokacije;
  • od razpisanih koordinat pod točko 05 obrazca, vendar morajo ta biti taka, da ne zahtevajo soglasja potencialno prizadetih držav, kot to določa alineja c) točke 4.2.4 območnega sporazuma Geneva 1984 (Zakon o ratifikaciji Območnega sporazuma o uporabi pasu 87,5 MHz-108 MHz za FM zvokovno radiodifuzijo, Uradni list RS št. 19/97) in ne povečajo vpliva na druge radijske frekvence, skupna nadmorska višina predlagane oddajne lokacije z upoštevanjem višine oddajne antene nad terenom pa ni višja od skupne nadmorske višine oddajne lokacije z upoštevanjem višine oddajne antene nad terenom, kot to izhaja iz obrazca za posamezno frekvenco oz. lokacijo, in je s predlagane oddajne lokacije z razpisanimi tehničnimi parametri možno zagotoviti pokrivanje razpisanega območja;
  • od nadmorske višine (m) pod točko 06 obrazca, pod pogojem, da je ta sprememba pogojena s spremembo razpisanih koordinat in da nova skupna nadmorska višina z upoštevanjem višine oddajne antene nad terenom ni višja od skupne nadmorske višine oddajne lokacije z upoštevanjem višine oddajne antene nad terenom, kot to izhaja iz obrazca;
  • od višine oddajne antene nad terenom pod točko 17 obrazca, če je ta sprememba skladna s predhodnima alinejama.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je v  razglasnem delu Uradnega lista RS z dne 15. 9. 2023 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo - splošni 2023/1. Na tem mestu agencija objavlja tudi razpisno dokumentacijo.

Zainteresirani ponudniki lahko predložijo ponudbe do 13. novembra 2023 do 12. ure.

Agencija je v pomoč pri pripravi ponudb za potencialne ponudnike pripravila obrazce v Wordu, ki so tudi del razpisne dokumentaciji. Agencija bo v skladu s točko 3.1 razpisne dokumentacije sproti objavljala vse odgovore na zahteve ponudnikov za dodatna obvestila in pojasnila. Rok za podajo zahtev je 23. oktober 2023, do 14. ure.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava