Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2022/1

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS z dne 1. 7. 2022 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo - splošni 2022/1. Na tem mestu agencija objavlja  tudi razpisno dokumentacijo.

Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je 29. 8. 2022 do 12. ure.

Agencija je v pomoč pri pripravi ponudb za potencialne ponudnike pripravila obrazce v Wordu, ki so sicer že zajeti v razpisni dokumentaciji.

Agencija bo v skladu s točko 3.1 razpisne dokumentacije sproti objavljala vse odgovore na zahteve ponudnikov za dodatna obvestila in pojasnila. Rok za podajo zahtev je 17. 8. 2022 do 14. ure.

 

Dodatno obvestilo z dne 7. 7. 2021

Popravek razpisne dokumentacije za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2022/1

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je sprejela popravek razpisne dokumentacije, saj je pri njenem ponovnem pregledu ugotovila, da je:

  • v drugi vrstici prvega stolpca Tabele 4 na 28. strani razpisne dokumentacije navedeno: »Izola 88,9 MHz«, pri čemer je prišlo do očitne pisne pomote. Besedilo v drugi vrstici prvega stolpca Tabele 4 na 28. strani razpisne dokumentacije se pravilno glasi: »Izola 5 88,9 MHz.«;
  • v prvem stavku prvega odstavka na 16. strani razpisne dokumentacije navedeno: »Rok za predložitev ponudb je 29. 8. 2021 do 12.00 ure.«, pri čemer je prišlo do očitne pisne pomote. Besedilo prvega stavka prvega odstavka na 16. strani razpisne dokumentacije se pravilno glasi: »Rok za predložitev ponudb je 29. 8. 2022 do 12.00 ure.«

 

Dodatno obvestilo z dne 26. 7. 2021

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je sprejela dopolnitev razpisne dokumentacijeza javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2022/. Pri njenem pregledu je ugotovila, da pod točko 7.4 razpisne dokumentacije, kjer se nahajajo obrazci za odločbo o dodelitvi radijske frekvence, manjkajo navodila za izpolnjevanje obrazca.

Navodila za izpolnjevanje obrazca, ki predstavljajo dopolnitev točke 7.4 razpisne dokumentacije, se tako nahajajo v dokumentu Dopolnitev razpisne dokumentacije – navodila za izpolnjevanje obrazca.

 

Dodatno obvestilo z dne 9. 8. 2022

Popravek razpisne dokumentacije za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2022/1

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je sprejela popravek razpisne dokumentacije, saj je pri njenem ponovnem pregledu ugotovila, da je pri zemljepisnih koordinatah za lokacijo Skalnica prišlo do pomote, saj so pomotoma navedene zemljepisne koordinate za lokacijo Ribnica. Prave zemljepisne koordinate na strani 47, pod točko 05 obrazca za ODRF Skalnica 107,5 MHz, so: 13E3923, 45N5954.

Popravljen obrazec za ODRF Skalnica 107,5 MHz, ki predstavlja popravek razpisne dokumentacije na strani 47, se nahaja v dokumentu Popravek razpisne dokumentacije -Obrazec za ODRF SKALNICA 107.5 MHz, ki je objavljen v »docx« in »pdf« obliki.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava