Agencija pripravila predlog Priporočila v zvezi s skupno uporabo fizične infrastrukture

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja predlog Priporočila v zvezi s skupno uporabo fizične infrastrukture. Osnovni namen priporočila je prispevati k odpravljanju ovir pri zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih zmogljivosti ter spodbujati njihovo gradnjo in razvoj.

Agencija želi vzpodbuditi omrežne operaterje k čim večji rabi prostih zmogljivosti že obstoječe gospodarske javne infrastrukture, ki jo je mogoče souporabiti za namene postavitve elementov elektronskih komunikacijskih omrežij. Še posebej je namen spodbuditi k finančni in časovni optimizaciji sklepanja dogovorov o skupni uporabi omrežij.

Predlog priporočila vsebuje ravnanja in aktivnosti deležnikov na trgu, ki naj v največji možni meri omogočijo ali olajšajo omrežnim operaterjem dostop do infrastrukture za namene postavitve elementov elektronskega komunikacijskega omrežja. Obenem pa naj imajo od takšne skupne uporabe koristi tako lastnik te infrastrukture kot tudi omrežni operater - prosilec dostopa. Agencija izraža pričakovanje, da je cilj optimiziranja skupne uporabe gospodarske javne infrastrukture v interesu investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja pa tudi drugim infrastrukturnim operaterjem.

Agencija zainteresirano javnost vabi, da do vključno 11. aprila 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu priporočila na elektronski naslov info.box@akos-rs.si, pri tem se obvezno sklicujte na številko 3827-3/2022/42.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava