Skoči do osrednje vsebine

Agencija pripravila predlog novega Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi drugega odstavka 73. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/2022, v nadaljevanju: ZEKom-2) pripravila predlog novega Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc, s katerim določa način izračuna plačil agenciji, ki je odvisen od pokrivanja ali gostote prebivalstva na območju pokrivanja ali radijske frekvence ali širine radiofrekvenčnega pasu ali vrste radiokomunikacij ali kombinacije naštetega, ne sme pa omejevati konkurence ali ovirati vstopa na trg. Zavezanci za letno plačilo so imetniki odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za uporabo dodeljenih radijskih frekvenc. Plačila krijejo stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra. V skladu z novo sprejetim ZEKom-2 so zavezanci za plačilo tudi imetniki radioamaterskega dovoljenja in ga plačajo ob izdaji dovoljenja,  plačilo pa krije stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom dela radiofrekvenčnega spektra, ki je predviden za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 8. decembra 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc. Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko pošljete v pisni obliki na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@ako-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-18/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava