Skoči do osrednje vsebine

Agencija pripravila osnutek Splošnega akta o metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in platform za izmenjavo videov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je pripravila osnutek novega Splošnega akta o metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in platform za izmenjavo videov. Osnutek navedenega akta temelji na obstoječi Metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov (Uradni list RS, št. 31/12). Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 204/21; ZAvMS-B) je bilo v 44. členu agenciji naloženo, da v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona obstoječo Metodologijo nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov uskladi z določbami tega zakona.

Obrazložitev splošnega akta je razvidna iz priloženega dokumenta.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 9. maja 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in platform za izmenjavo videov. Pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite v pisni obliki na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@ako-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-6/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava