Agencija objavlja pripombe k predlogu Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in pravice končnih uporabnikov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja pripombe zainteresirane javnosti, ki jih je prejela v javni obravnavi predloga Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in pravice končnih uporabnikov. Predlog je agencija objavila na svoji spletni strani in povabila zainteresirano javnost, da do vključno 13. januarja 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve. Do izteka roka je agencija prejela pripombe Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) pri Združenju za informatiko in telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Agencija bo odgovore na prejete pripombe pripravila in objavila naknadno.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava