Agencija objavlja predlog Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi drugega odstavka 171. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila predlog Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve.

S sprejemom ZEKom-2 je v 319. členu agenciji naloženo, da v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izda splošne akte, ki so po tem zakonu obvezni. Predlog sledi metodologiji prej veljavnega Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve, prilagojeni pojmu univerzalna storitev, kot je definirana v 166. členu ZEKom-2.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 11. aprila 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-50/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava