Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi prvega in drugega odstavka 179. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila predlog novega Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve. Predlog akta temelji na obstoječem Splošnem aktu o kakovosti univerzalne storitve in je posodobljen skladno s spremembo ZEKom-2 na področju univerzalne storitve. Izključene so govorilnice, dodan pa je člen o standardu kakovosti storitev iz drugega odstavka 180. člena ZEKom-2, ki jih mora podpirati širokopasovni dostop do interneta.

Podatkovna kapica v primeru dostopa do interneta prek satelita ostaja nespremenjena. Agencija objavlja Splošni akt in Obrazložitev prenosne hitrosti in podatkovne kapice, kjer je podrobneje utemeljila odločitev o ohranitvi obstoječe podatkovne kapice.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 24. aprila 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-51/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava