Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o kakovosti storitev komunikacij v sili

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi enajstega odstavka 200. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila predlog Splošnega akta o kakovosti storitev komunikacij v sili. Predlog akta določa parametre kakovosti storitev zagotavljanja komunikacij za enotno evropsko telefonsko številko 112, številko policije 113 in enotno evropsko telefonsko številko za prijavo pogrešanih otrok 116 000, njihove metode merjenja in mejne vrednosti, ter merila za zagotavljanje podatkov o lokaciji kličočega. Besedilo je usklajeno z organi, pristojnimi za zaščito in reševanje ter za notranje zadeve.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 12. junija 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k objavljenemu Predlogu Splošnega akta o kakovosti storitev komunikacij v sili na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-10/2023.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava