Obvestilo o novi storitvi železniškega potniškega prometa

Družba Slovenske železnice - Potniški promet d. o. o. je 7. 4. 2021 agencijo obvestila, da namerava prevoznik zaprositi upravljavca javne železniške infrastrukture za dodelitev dveh novih vlakovnih poti za izvajanje storitev potniškega prometa:

  • na relaciji Sežana - Ljubljana (za mednarodno vlakovno pot na relaciji Milano - Ljubljana) in obratno, s pričetkom vožnje dne 12. 12. 2021 in koncem vožnje dne 10. 12. 2022;
  • na relaciji Šentilj - Ljubljana (za mednarodno vlakovno pot na relaciji Budimpešta - Ljubljana) in obratno, s pričetkom vožnje dne 12. 12. 2021 in koncem vožnje dne 10. 12. 2022.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1795 z dne 20. novembra 2018 o določitvi postopka in meril za uporabo preskusa ekonomskega ravnovesja v skladu s členom 11 Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta v prvem odstavku 4. člena določa, da »prosilec uradno obvesti upravljavce infrastrukture in zadevne regulatorne organe o svoji nameri opravljati novo storitev železniškega potniškega prometa v skladu z rokom iz člena 38 (4) Direktive 2012/34/EU«. Prvi odstavek 15.a člena Zakona o železniškem prometu (ZZelP) pa določa »Prosilec, ki namerava zaprositi za dodelitev vlakovne poti, za izvajanje storitev potniškega prometa, mora o tem obvestiti vse pristojne upravljavce in regulatorne organe na predvideni vlakovni poti vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti voznega reda omrežja, na katerega se zaprosilo za dodelitev vlakovne poti nanaša«.

Izvedbena uredba (četrti odstavek 4. člena) in ZZelP (drugi odstavek 15.a člena) določata, da mora regulatorni organ (tj. agencija) najpozneje v desetih dneh od prejema obvestila, o tem obvestiti vse organe, ki so dodelili pravico za izvajanje javne službe, vse druge organe, ki imajo pravico omejiti dostop do infrastrukture po tem zakonu in vse prevoznike, ki izvajajo javno službo na predvideni vlakovni poti.

V skladu s citiranim agencija objavlja prejeti obvestili prevoznika. Upravičeni subjekti, kot navedeni v prejšnjem odstavku, imajo možnost, da v roku 30 dni od dne objave tega obvestila, agenciji predložijo prošnjo za preskus ekonomskega ravnovesja. Prošnjo pošljite v navedenem roku na naslov AKOS, Stegne 7, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri tem se obvezno sklicujte na številko 3751-3/2021 (za mednarodno vlakovno pot na relaciji Milano - Ljubljana) oziroma na številko 3751-4/2021 (za mednarodno vlakovno pot na relaciji Budimpešta - Ljubljana).

Obrazec za zahtevo za preskus ekonomskega ravnovesja je dostopen na spletni strani agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava