Geoportal AKOS nadgrajen s podatki o trgu železniških storitev

Agencija nadaljuje stalne posodobitve in nadgradnje Geoportala AKOS kot osrednjega spletnega portala za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, ki jih agencija uporablja pri svojem vsakodnevnem delu.

V duhu evropskega leta železnic, kot je leto 2021 imenovala Evropska unija, je agencija Geoportal AKOS nadgradila s podatki o trgu železniških storitev. Na Geoportalu AKOS so odslej grafično prikazane vse železniške postaje v Republiki Sloveniji ter železniške postaje s pripomočki za gibalno ovirane osebe, kar bo uporabnikom olajšalo dostop do storitev železniškega potniškega prometa.

Poseben sloj predstavljajo tudi železniške postaje, na katerih je mogoče kupiti vozovnice v notranjem oziroma mednarodnem prometu. Dostopen je tudi grafičen prikaz lastnosti posameznih železniških prog v Republiki Sloveniji, kar omogoča uporabnikom železniških storitev preverjanje možnosti železniškega omrežja v Republiki Sloveniji.

Vsi prostorski podatki so zbrani in prikazani na enem mestu. To pa bo uporabnikom omogočilo tudi preverjanje možnosti omrežij in storitev elektronskih komunikacij, poštnih in železniških storitev na katerokoli lokaciji v Republiki Sloveniji.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava