Izjema pri uporabi nalepke za prepoved dostavljanja nenaslovljenih reklamnih sporočil v predalčnik v času epidemije

Z namenom varovanja zdravja ljudi agencija za čas epidemije bolezni COVID-19 izraža pričakovanje, da bodo vsi dostavljavci nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil enako kot t. i. nalepko AKOS upoštevali tudi enostavno sporočilo uporabnika, ki je nalepljeno na njegov hišni predalčnik in iz katerega nedvoumno izhaja uporabnikovo nestrinjanje z dostavo nenaslovljenih reklamnih sporočil. Če uporabnik poštnih storitev ne želi prejemati nenaslovljenih reklamnih sporočil v svoj hišni predalčnik, lahko nanj namesti enostavno sporočilo, iz katerega nedvoumno izhaja nestrinjanje z dostavo nenaslovljenih reklamnih sporočil, dostavljavci pa naj takšno obvestilo upoštevajo enako kot nalepko AKOS, ki je določena v Splošnem aktu o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik (več o nalepki na povezavi). Agencija dodatno pojasnjuje, da uvaja izjemo pri uporabi nalepke izključno za čas trajanja epidemije, in sicer zato, da se uporabnikom, ki v času epidemije ne želijo prejemati nenaslovljenih reklamnih sporočil, to omogoči s čim manj izpostavljanja nevarnosti okužbe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava