Prvo četrtletje 2017: Poročilo o trgu elektronskih medijev in delu agencije

Agencija objavlja Poročilo o trgu elektronskih medijev in delu agencije za prvo četrtletje 2017. Poročilo vsebuje pregled stanja v evidenci radijskih in televizijskih dovoljenj ter evidenci ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in informacije v zvezi z aktualnim javnim razpisom za dodelitev pravic razširjanja televizijskega programa v radiodifuzni tehniki na območju RS ter stanjem v zvezi z javnim razpisom za dodelitev radijskih frekvenc za lokalne radijske postaje za analogno zvokovno radiodifuzijo. Poročilo podrobneje predstavi izsledke treh zaključenih večjih sistematskih inšpekcijskih nadzorov (oglaševalske kvote, nadzor nad programskimi zahtevami iz dovoljenj za izvajanje dejavnosti in kvote slovenske glasbe) in javnost seznani s številnimi drugimi v tem četrtletju zaključenimi nadzornimi postopki, tj. predvsem s področja oglaševanja (znotraj tega natančneje oglaševanja zdravstvenih storitev in promocijskega umeščanja izdelkov) in priglasitve avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo. Poročilo se nekoliko podrobneje zadrži pri v tem četrtletju uspešno izvedenem javnem posvetu na temo nadzora nad deleži slovenske glasbe, ki je rezultiral v oblikovanju predlogov za spremembo trenutne zakonske ureditve. Za konec pa poročilo ponudi v branje še dve izredno zanimivi primerjalni analizi, ki ju je agencija opravila v tekočem četrtletju in umeščata slovenski ureditvi s področja glasbenih kvot in payole (tj. plačevanje v denarju ali v eni od pridobitnih oblik v zameno za predvajanje glasbenih programskih vsebin na radiu) na evropski zemljevid, torej v širši kontekst primerljivih ureditev v drugih evropskih državah.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava