Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o trgu elektronskih medijev in delu agencije za drugo polletje 2019 in prvo polletje 2020

Poročilo vsebuje pregled stanja v uradnih evidencah avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih dovoljenj ter ponudi vpogled v stanje na področju aktualnih in zaključenih javnih razpisov za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo in za dodelitev pravic razširjanja radijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki.

V drugi polovici 2019 je agencija ponovno uvedla javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe, na katerega je prispelo pet ponudb in ki je bil nato iz razlogov, podrobneje opisanih v pričujočem poročilu, kasneje ustavljen. Prav tako v drugi polovici 2019 je agencija ponovno uvedla javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo na območju severozahodne Slovenije, v okviru katerega je prispelo osem ponudb, podeljeni pa sta bili dve frekvenci. Agencija je v poročevalskem obdobju zaključila tudi aktivnosti v zvezi z javnim razpisom za podelitev dveh pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije, v okviru katerega je podelila dve pravici.

Več lahko preberet v priloženem poročilu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava