Zatemnjevanje programskih vsebin televizijskih programov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je pred kratkim prejela pritožbo uporabnika televizijskih storitev pri operaterju, z navedbo, da je bilo več programskih vsebin v televizijskih programih v zadnjem času zatemnjenih. V času zatemnitve televizijskega programa ni bilo na zaslonu nobene informacije ponudnika televizijskih storitev oziroma operaterja o tem, zakaj je ta program zatemnjen. Po tem, ko se je uporabnik pritožil operaterju zaradi zatemnitve televizijskega programa, naj bi večkrat dobil odgovor, da je zatemnitev zadevnega televizijskega programa zahtevala agencija.

Agencija želi ob tem opozoriti javnost oziroma uporabnike televizijskih storitev, da v tovrstnih primerih, ko gre za zatemnjevanje programov zaradi varovanja avtorskih pravic za predvajanje določene vsebine na določenem geografskem območju, agencija od ponudnika televizijskih storitev oziroma operaterja nima pristojnosti zahtevati zatemnitve televizijskega programa. Edini, ki lahko zahteva zatemnitev enega ali več televizijskih programov, ki jih ponujajo slovenski operaterji oz. ponudniki televizijskih storitev, je imetnik avtorske pravice za prenos posameznega športnega ali drugega dogodka ali druge programske vsebine (filma, serije in podobno) za določeno geografsko območje. Zatemnitev lahko izvede bodisi izdajatelj televizijskega programa, v katerem se predvaja programska vsebina, ki je avtorsko zaščitena oziroma je njeno predvajanje omejeno z geografskim območjem, ali operater oziroma ponudnik televizijske storitve, ki zadevni televizijski program prenaša oziroma ga ponuja v sklopu svojih televizijskih storitev.

Agencija poziva ponudnike televizijskih storitev oziroma operaterje, da v primeru zatemnitve televizijskega programa na zatemnjenem delu zaslona svoje uporabnike ustrezno obvestijo o razlogih za zatemnitev in o trajanju zatemnitve, če je to le mogoče, uporabnike televizijskih storitev pri operaterjih pa agencija naproša, da se v primeru zaznane zatemnitve televizijskega programa za dodatne informacije obrnejo na ponudnika televizijskih storitev oziroma operaterja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava