Doseženi deleži avdiovizualnih del v slovenskih televizijskih programih v letu 2019 in 2020

Izdajatelji televizijskih programov morajo agenciji v skladu z 18. členom ZAvMS vsako leto do konca meseca februarja posredovati razčlenjene podatke o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za preteklo leto. Znotraj tega deleža morajo biti posebej prikazani podatki o obsegu letnega oddajnega časa, podatki o deležu lastne produkcije, slovenskih avdiovizualnih del ter avdiovizualnih del neodvisnih producentov in podatki o deležu novih avdiovizualnih del.

18. člen ZAvMS določa tudi izjeme od poročanja, in sicer za:

  • lokalne televizijske programe s statusom posebnega pomena,
  • televizijske programe, ki so namenjeni lokalnemu občinstvu in niso vključeni v programsko mrežo, ki dosega več kot 50 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije,
  • televizijske programe, ki so namenjeni izključno oglaševanju in televizijski prodaji, ter
  • televizijske programe, ki so namenjeni izključno samooglaševanju.

Poleg nacionalne medijske zakonodaje agencija pri nadzoru evropskih avdiovizualnih del upošteva tudi Smernice Evropske komisije za nadzor deležev evropskih avdiovizualnih del (Doc CC AVMSD (2011) 2), ki med drugim navajajo tudi druge izjeme od poročanja o deležih, in sicer televizijske programe, ki predvajajo izključno dnevno informativne programske vsebine, televizijske programe, ki predvajajo izključno športne dogodke, ter manjše televizijske programe, katerih letni povprečni delež gledanosti glede na vse dostopne televizijske programe v državi članici je v preteklem letu znašal manj od 0,3 odstotke. Pri slednjem kriteriju velja tudi pogoj, da letni povprečni delež gledanosti vseh izvzetih televizijskih programov (katerih gledanost je manjša od 0,3 odstotka) skupaj ne sme presegati 10 odstotkov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava