Analiza produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja analizo produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa, v kateri je zbrala podatke operaterjev, ki so decembra 2020 izvajali elektronske komunikacijske storitve širokopasovnega dostopa in so bili vpisani v uradno evidenco agencije kot aktivni operaterji. Podatke o maloprodajnih storitvah po priključkih je posredovalo 50 operaterjev.

Iz analize je med drugim razvidno, da je bila v opazovanem obdobju četverček (INT+TV+TEL+MOB) še naprej največkrat izbrana kombinacija storitev končnih uporabnikov, sledi ji trojček (INT+TV+TEL).

V opazovanem obdobju so se v 55,73 % naselij pojavljali trije ali štirje različni aktivni ponudniki na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.

Povprečna cena naročenega priključka, ki so jo uporabniki plačali, je bila 50,78 € z DDV za osnovne storitve, 52,41 € z DDV za osnovne in povezane storitve ter 52,06 € z DDV za celoten znesek ponudbe na priključku. V primerjavi z letom prej (december 2020) so končni uporabniki v povprečju plačali več na priključek.

61,94% končnih uporabnikov je v opazovanem mesecu doplačala za dopolnilne storitve, povprečno doplačilo teh uporabnikov za dopolnilne storitve je znašalo 10,25 €.

V opazovanem obdobju je 89 % širokopasovnih priključkov vključevalo tudi storitev televizije. Pri priključkih s storitvijo televizije je bilo povprečno število TV programov, ki so bili vključeni v osnovni paket storitev 178.

Agencija je od največjih operaterjev prvič zbrala dodatne podatke o internetnih hitrostih in izsledke navedla v 3. poglavju analize.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava