Poziv k predložitvi podatkov o višini prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajanja javnih komunikacijskih storitev v letu 2020

Agencija poziva vse operaterje, da do 31. 3. 2021 posredujejo podatke o višini prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajanja javnih komunikacijskih storitev na ozemlju Republike Slovenije v letu 2020 v letni vprašalnik, ki se nahaja na portalu za posredovanje podatkov eAKOS (https://partner.akos-rs.si) in ga oddajo.

Vsi operaterji, ki so bili v letu 2020 vpisani v uradno evidenco operaterjev kot operaterji javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajalci javnih komunikacijskih storitev, so zakonsko zavezani poročati podatke  (6. člen ZEKom-1). Prav tako so zavezani poročati podatke operaterji, ki so tekom leta 2020 zahtevali izbris iz uradne evidence operaterjev javnih komunikacijskih omrežij oz. javnih komunikacijskih storitev, in sicer za tisto obdobje v letu 2020, ko so še bili registrirani.

Za tiste operaterje, ki do roka ne bodo posredovali zahtevanih podatkov, bo agencija skladno s 4. odstavkom 6. člena ZEKom-1 za potrebe izračuna letnega plačila na podlagi obvestila upoštevala celotni letni prihodek operaterja iz preteklega leta, ki ga bo pridobila iz evidenc Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Če operater prijavlja prihodek od javnih komunikacijskih storitev mednarodnega prometa, ki v celoti izvira in se zaključi zunaj Republike Slovenije, mora agenciji pisno posredovati dokazila, da promet dejansko v celoti izvira in se zaključi zunaj Republike Slovenije in ga ne opravi končni uporabnik zadevnega operaterja. Če operater prijavlja višino prihodka od javnih komunikacijskih storitev mednarodnega prometa, ki v celoti izvira in se zaključi izven Republike Slovenije, za katerega je operater zavezan za plačilo nacionalnemu regulatornemu organu v drugi državi, mora prav tako posredovati dokazilo o zavezanosti za plačilo nacionalnemu regulatornemu organu v drugi državi.

Agencija naproša operaterje, da podatke o višini prihodkov oddajo v letni vprašalnik, ki se nahaja na portalu za posredovanje podatkov partner.akos-rs.si oziroma morebitna dokazila posredujejo najkasneje do 31. 3. 2021.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava