Poziv k posredovanju poročila o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 za leto 2020

Agencija poziva vse operaterje javnega telefonskega omrežja oziroma izvajalce javno dostopnih telefonskih storitev k posredovanju poročila o kakovosti storitve za enotno evropsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 za leto 2020. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 morajo vsi operaterji javnih telefonskih omrežij oziroma izvajalci javno dostopnih telefonskih storitev (neodvisno od tehnologije zagotavljanja javnih telefonskih omrežij oziroma izvajanja javno dostopnih telefonskih storitev) do 1. aprila tekočega leta posredovati Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije rezultate meritev oziroma izračune parametrov izvajanja storitve klica v sili 112 in 113, pridobljene skladno s standardom SIST-V ETSI/EG 201 769 v.1.1.2:2007.

Vsak operater izvajalec govornih storitev izpolni priložen vprašalnik za vrsto javno dostopnih telefonskih storitev, ki jih izvaja (javno dostopne telefonske storitve na fiksni lokaciji ali/in govorne storitve v javnem mobilnem omrežju).

V pripravljeni vprašalnik naj se poleg vseh zabeleženih podatkov izvajanja storitve klica v sili na 112 in 113, ki so izmerjeni in izračunani pri izvajalcu govorne storitve (upravljalcu telefonske centrale), dopiše število klicev na regijske centre 112 in 113, ki so jih opravili uporabniki pri operaterju preprodajalcu govornih storitev (upravljalcu dostopovnega omrežja oz. navideznem operaterju). Zaradi preglednosti dopišite število klicev na 112 in 113, ki so nastali v lastnem omrežju.

Izpolnjeno poročilo pošljite najkasneje do 1. aprila 2021 na elektronski naslov info.box@akos-rs.si. V naslovu sporočila se sklicujte na številko 3821-3/2021 – Poročilo o kakovosti storitve klica v sili.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava