Skoči do osrednje vsebine

Kako do širokopasovnega dostopa v primeru, ko je bil na območju izražen tržni interes oziroma podeljena sredstva za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij?

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v zadnjem obdobju prejela več vprašanj končnih uporabnikov, ki nimajo omogočenega dostop do fiksnega širokopasovnega omrežja, na območju lokacije gospodinjstva pa je bil izražen tržni interes oziroma podeljena državna pomoč za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij (OŠO) o možnostih ureditve priklopa.

V Sloveniji poteka redno testiranje tržnega interesa za gradnjo optičnih priključkov na območjih, kjer fiksnega omrežja sploh ni, ali kar je bolj pogosto, na območjih, kjer obstoječe omrežje ne dosega ustrezne prenosne hitrosti. Testiranja so se izvajala za prenosno hitrost manjšo od 30 Mbit/s. Testiranje tržnega interesa in ugotavljanje belih lis vedno zajameta vse naslove, na katerih ni omrežja ustrezne kakovosti, tudi za naslove, ki niso dobili ustrezne infrastrukture tekom predhodnih razpisov. Rezultati teh testiranj so že zajeti v Geoportal AKOS, rezultati zadnjega testiranja iz septembra 2023 bodo v nadaljevanju.

Naslovi, kjer prenosna hitrost ni ustrezna in za katere noben operater ni izrazil tržnega interesa, postanejo t.i. bele lise. Če je neko področje razglašeno za belo liso, Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) objavi javni razpis z natančno določenimi pogoji, pod katerim bo sofinanciralo gradnjo (državna pomoč), na katerega se prijavljajo operaterji, ki so nato dolžni s pomočjo državne pomoči zgraditi odprto širokopasovno omrežje do določenega roka, praviloma v 3 letih od podpisa pogodbe. V pogodbi so natančno definirane obveznosti, vključno z območjem, ki ga morajo pokriti operaterji. Ker pogodbe o gradnji omrežij, tako iz naslova tržnega interesa kot iz naslova gradnje omrežij z državno pomočjo z operaterji sklepa MDP, to nadzoruje tudi izvajanje pogodbe.

Zadnji tak razpis (Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij - GOŠO 5) je bil narejen za področja, kjer je bila hitrost priključkov manjša od 30 Mbit/s in kjer ni bil izražen tržni interes. V pripravi je nov razpis (GOŠO 6), na katerem bodo podeljevali sredstva za bele lise, ugotovljene v zadnjem postopku testiranja tržnega interesa v poletnih mesecih leta 2023. Odprto omrežje pomeni, da lahko prek njega ponujajo storitve vsi operaterji. Naročnik tako sklene naročniško pogodbo z izbranim operaterjem. Naročnik mora v tem primeru plačati tudi za priključitev na optiko, priključnina praviloma znaša do 200 EUR, naročnik pa mora običajno plačati tudi stroške hišne napeljave.

Uporabniki lahko vedno preverijo stanje glede razpoložljivih omrežij in možnosti priklopa na Geoportalu AKOS. Na njem lahko dostopajo do podatkov o omrežjih:  lastnik (ponudnik), tehnologija, tehnično možna maksimalna prenosa hitrost omrežnih priključnih točk. Na portalu so vrisani tudi komunikacijski vodi ter pokritost z mobilnim signalom. Navedeno je tudi, ali je posamezen naslov označen kot bela lisa, ali je planirana gradnja v okviru projektov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij  in ali je bil na tem naslovu izražen tržni interes za gradnjo priključka.

V primeru, da uporabnik kljub temu, da je bil na področju izražen tržni interes oziroma je bilo področje prepoznano kot bela lisa s sofinancirano gradnjo omrežja, nima omogočenega priključka do širokopasovnega omrežja, se lahko obrne na operaterja, ki je izrazil tržni interes oziroma se prijavil na razpis za gradnjo OŠO na tem področju in preveri možnosti za priklop.

Če v okviru tega nima možnosti priklopa, ima še vedno možnost dobiti dostop do širokopasovnega dostopa s hitrostjo 10 Mbitps/1 Mbitps kot univerzalno storitev, če ima na naslovu, kjer za to storitev zaprosi, tudi stalno prebivališče. Več o univerzalni storitvi in postopku za priklop je dostopno na tej povezavi in v priloženi infografiki.

Pri gradnji omrežij je zelo pomembno tudi sodelovanje lokalnih skupnosti in prebivalcev, tako v vlogi potencialnih interesentov (kupcev storitev), kot tudi pri ustanavljanju služnosti, to je razmerju med lastnikom nepremičnine in operaterjem, ki mu služnost dovoljuje gradnjo in vzdrževanje omrežja na nepremičnini lastnika. Služnost je za nepremičnine v lasti zasebnih lastnikov praviloma odplačna. Operaterji brez urejene služnosti ne smejo graditi. Za operaterje je prav tako pomembno, da več prebivalcev izrazi interes za priklop, saj tako operaterji lažje dosežejo ekonomsko upravičenost investicije.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava