Skoči do osrednje vsebine

Infografika z izsledki analize veleprodajnih produktov in storitev na trgu širokopasovnega dostopa

Infografika VPC

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja povzetek analize produktov in storitev veleprodajnega lokalnega dostopa na fiksni lokaciji (upoštevni trg 1) in veleprodajnega osrednjega dostopa na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg (upoštevni trg 3b) za obdobje december 2022.

V opazovanem obdobju je storitve lokalnega veleprodajnega dostopa na fiksni lokaciji izvajalo 7 operaterjev in 9 operaterjev storitve osrednega dostopa na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg. Agencija je zbiranje, obdelavo in analizo teh podatkov izvajala med aprilom in junijem 2023.

Na veleprodajnih trgih je bilo v tem obdobju zakupljenih največ priključkov na reguliranem omrežju (71 % aktivnih veleprodajnih priključkov), sledila so odprta širokopasovna omrežja (28 % aktivnih veleprodajnih priključkov), komercialne ponudbe pa je bilo zgolj za odstotek 1 % aktivnih priključkov. Povprečna cena in znesek storitev na veleprodajnem trgu 1 sta se glede na preteklo leto zvišala, na trgu 3b se je povprečna cena glede na preteklo leto rahlo zvišala, znesek storitev pa je ostal enak.

Več izsledkov je v infografiki.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava