Evropska komisija objavila novo Priporočilo o upoštevnih trgih

Evropska komisija je objavila revidirano Priporočilo o upoštevnih trgih izdelkov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij, ki nadomešča priporočilo iz leta 2014, kot to predvideva novi Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah. Priporočilu sta dodani prilogi: aneks z novimi trgi in dokument s pojasnili (Staff working document). Priporočilo izpostavlja tiste proizvodne in geografske trge, na katerih še vedno obstajajo pomembne tržne pomanjkljivosti, hkrati pa omogoča odpravo predhodnih ukrepov tam, kjer to ni več potrebno. Priporočilo tako določa seznam trgov, ki še vedno upravičujejo predhodno ureditev na ravni EU z namenom spodbujanja in varovanja konkurence ter povečanja koristi za potrošnike.

Priporočilo navaja dva upoštevna trga in sicer upoštevni trg 1 - Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji (Wholesale local access provided at a fixed location), ki je bil enako poimenovan že v prejšnjem priporočilu in upoštevni trg 2 – Veleprodajna namenska zmogljivost (Wholesale dedicated capacity), ki je namenjen zagotavljanju konkurenčnega dostopa na področju poslovne povezljivosti. V novem priporočilu pa ni več naslednjih upoštevnih trgov: veleprodajno zaključevanje klicev v posameznih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji (prej trg 1), veleprodajno zaključevanje govornih klicev v posameznih mobilnih omrežjih (prej trg 2) in veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg (prej trg 3b).

Nacionalni regulativni organi lahko na podlagi izpolnjenih kriterijev testa treh meril še vedno uravnavajo določene upoštevne trge, ki v priporočilu niso navedeni. Z nadaljnjim uvajanjem konkurenčnih omrežij se lahko pogoji konkurence med različnimi območji močno razlikujejo, kar lahko zahteva bolj usmerjen regulativni pristop, zato priporočilo vsebuje tudi smernice za oceno geografskega trga.
 
Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava