Analiza skupne gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in druge gospodarske javne infrastrukture

Eden pomembnejših ukrepov za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij je izvedba skupne gradnje v primerih izkazanega interesa, zato morajo vsi investitorji v gospodarsko javno infrastrukturo (infrastrukturni operaterji) na portalu infrastrukturnih investicij objaviti namero o načrtovani gradnji in poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja k skupni gradnji.

Da bi ugotovila izvajanje ukrepa skupne gradnje v praksi ter načrtovala nadaljnjne aktivnosti na tem področju, je agencija izdelala analizo stanja in aktivnosti skupne gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in druge gospodarske javne infrastrukture. Analiza vključuje celovit pregled izvajanja posameznih segmentov ukrepa skupne gradnje v praksi in je dostopna na povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava