Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja rezultate raziskave o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij in Analizo stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je s pomočjo zunanjih izvajalcev izvedla periodično raziskavo o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij v mesecu oktobru 2022 in analizo stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah za oktober 2022.

Rezultati raziskave o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij kažejo, da so izdatki za vse elektronske komunikacije v gospodinjstvih (vključno z mobilno telefonijo) za 46 % vprašanih znašali med 31 € in 80 €. 33 % vprašanih je za elektronske komunikacije v mesecu oktobru 2022 plačala več kot 80 €, manj kot 30 € pa slabih 5 % vprašanih. Mesečni izdatki za vse elektronske  komunikacijske storitve v gospodinjstvu so v oktobru 2022 tako znašali v povprečju 84,02 € na gospodinjstvo oziroma 41,89 € na osebo. Najpogostejša povprečna vrednost mesečnega izdatka za vse elektronske komunikacijske storitve je 75 € na gospodinjstvo oziroma 38 € na osebo.

Večina vprašanih, 96 %, je seznanjena z namenom uporabe in možnostjo brezplačnega klica na številke 112 in 113. Nasprotno je s poznavanjem številke 116, kot enotne evropske številke za storitve z družbeno vrednostjo (npr. dežurna telefonska številka 116 000 za prijavo pogrešanih otrok), saj jo pozna le 18 % vprašanih. V Sloveniji se sicer v ta namen  uporabljajo še druge telefonske številke.

Analiza stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah za mesec oktober 2022, je pokazala, da ima 38 % anketiranih hitrost prenosa podatkov svojega domačega dostopa do interneta do 100 Mbit/s, hitrosti višje od 100 Mbit/s pa ima 24 % anketiranih. 53 % vprašanih je s pomočjo programov za merjenje hitrosti vsaj enkrat preverilo dejansko hitrost prenosa podatkov, ki jo ima doma.

Kot prvi in najpomembnejši element pri izbiri in menjavi ponudnika storitev je izbrala slaba petina anketirancev in sicer nizke cene paketov (18% vprašanih). Sledi mu kakovost omrežja (16 % vprašanih). Oba elementa sta tudi na vrhu najpogosteje izbranih med pomembnih pet elementov: za 47 % anketiranih je pomembna kakovost omrežja, za 43 % anketiranih pa nizke cene paketov. Sledita še elementa hiter odziv ponudnika ob nedelovanju (41 %) in visoka hitrost interneta (37 %).

Anketiranci po večini dobro skrbijo za varno uporabo interneta, saj večina zaščiti občutljive in osebne informacije (92 %), prav tako se izogibajo prenosu nenavadnih aplikacij in aplikacij iz neznanih virov (90 %). Anketiranci razmeroma dobro poznajo Uredbo o varstvu osebnih podatkov na spletu (GDPR); tri četrtine (76 %) se jih zaveda, da so na podlagi uredbe strožji pogoji za veljavno privolitev posameznikov za obdelavo podatkov, dve tretjini (69 %) ve, da ima posameznik pravico izvedeti katere podatke o njem določeno podjetje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava