Prenos pravic do uporabe radijskih frekvenc iz družbe NOVICE, d.o.o. na družbo RADIO ROGLA, d.o.o.

Agencija obvešča javnost, da je prejela vlogo družbe NOVICE, d.o.o., Škalska cesta 7, 3210 Slovenske Konjice (matična številka: 5735521000) za prenos pravic do uporabe radijskih frekvenc na družbo RADIO ROGLA, d.o.o., Škalska cesta 7, 3210 Slovenske Konjice (matična številka: 8508801000), za dve odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc:

  • št. 38111-87/2019/3 z dne 22. 8. 2019, na oddajni lokaciji KONJIŠKA GORA na frekvenci 101,8 MHz;
  • št. 38111-82/2016/13 z dne 20. 3. 2017, na oddajni lokaciji LJUBIČNA na frekvenci 89,4 MHz (z navedeno odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc je bila družbi NOVICE, d.o.o. dodeljena tudi dodatna radijska frekvenca 89,1 MHz, na dodatni oddajni lokaciji Slovenske Konjice 2).

Agencija je na podlagi predhodno izdanega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, pravice do uporabe radijskih frekvenc z odločbama št. 38111-63/2020/3 in 38111-63/2020/5 z dne 10. 8. 2020 prenesla na novega imetnika družbo RADIO ROGLA, d.o.o., Škalska cesta 7, 3210 Slovenske Konjice.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava