Izdaja odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 10 GHz in 12 GHz za lokalno uporabo

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je z izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc zaključila javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 10 GHz in 12 GHz za lokalno uporabo. S tem sta operaterja dobila v uporabo frekvence, ki sta jih pridobila na javnem razpisu.

Odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc je agencija izdala zavodu KABELSKA TELEVIZIJA NOVA GORICA, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica (št. 38144-6/2021/4 z dne 11. 10. 2021) in družbi SVISLAR TELEKOM, družba za telekomunikacije, d.o.o., Sestranska vas 24, 4224 Gorenja vas (38144-7/2021/3 z dne 11. 10. 2021).

Radijske frekvence v radiofrekvenčnem pasu 12 GHz bodo na voljo z 31. 10. 2021.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava