Spremenjeni splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve

Pošta Slovenije d.o.o. je s 1. 1. 2021 uveljavila spremembe splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve. Nekatere pomembnejše spremembe so naslednje:

  • Na podlagi aktov Svetovne poštne zveze se uvaja nova segmentacija poštnih pošiljk znotraj univerzalne poštne storitve, in sicer na pisemske pošiljke, ki so namenjene pošiljanju korespondence, dokumentov in ostale pisne komunikacije, ter na blagovne pošiljke, ki so namenjene pošiljanju blaga s komercialno vrednostjo ali brez nje. Z navedeno spremembo se ne spreminja niti nabor storitev znotraj univerzalne poštne storitve niti predpisana kakovost univerzalne poštne storitve.
  • Mednarodnim blagovnim pošiljkam mora biti priložen izpolnjen obrazec Carinska izjava (obrazec CN23), ki se lahko izpolni v elektronski obliki na spletni strani Pošte Slovenije.
  • Kadar gre za pošiljko, pri kateri je potrebno potrditi prevzem, bo po novem mogoče tudi za pošiljke znotraj nabora univerzalne storitve potrditi prevzem preko elektronske naprave za zajemanje podpisa in ne le s podpisom v listinah v fizični obliki.
  • Podatki o telefonski številki, številki mobilnega telefona, elektronskem naslovu naslovnika in morebitne dodatne informacije, ki lahko olajšajo dostavo pošiljke, kot npr. mikrolokacija naslovnika, morebitne posebnosti na naslovnikovem naslovu, niso obvezni, so pa priporočljivi za uspešno dostavo pošiljke, elektronsko obveščanje naslovnikov o statusu prenosa pošiljke oziroma spremembi naslova in datuma dostave ter za drugo elektronsko komunikacijo.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava