Izvedbeni sklep Evropske komisije o standardih za poštne storitve in izboljšanje kakovosti storitev

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je Evropska komisija izdala Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1827 z dne 18. 10. 2021 o standardih za poštne storitve in izboljšanje kakovosti storitev v podporo Direktivi 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki je stopila v veljavo 8. 11. 2021 in se nanaša na sklicevanje na tehnične standarde za poštne storitve in izboljšanje kakovosti storitev.

Standarde, ki so priloga izvedbenemu sklepu komisije, je Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) harmoniziral in so že prejeli slovenske oznake z naslednjimi oznakami in naslovi:

  • SIST EN 13619:2004,  Poštne storitve - Prenos pošiljk - Optične karakteristike za prenos pisemskih pošiljk (referenčni standard EN 13619:2002);
  • SIST EN 13724:2013, Poštne storitve - Odprtine na hišnih predalčnikih in vratne reže za pisma - Zahteve in preskusne metode (referenčni standard EN 13724:2013);
  • SIST EN 13724:2013/AC:2016, Popravek AC:2016 k standardu SIST EN 13724:2013 (referenčni standard EN 13724:2013/AC:2016);
  • SIST EN 13850:2020, Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda (referenčni standard EN 13850:2020);
  • SIST EN 14012:2019, Poštne storitve - Kakovost storitve - Načela ravnanja s pritožbami (referenčni standard EN 14012:2019);
  • SIST EN 14508:2016, Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke neprednostne pošte in pošte drugega razreda (referenčni standard EN 14508:2016);
  • SIST EN 14534:2016, Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za masovno pošto (referenčni standard EN 14534:2016);
  • SIST EN 14534:2016/AC:2017, Popravek AC:2017 k standardu SIST EN 14534:2016 (referenčni standard EN 14534:2016/AC:2017);
  • SIST EN 14615:2017; Poštne storitve - Digitalne poštne označbe - Uporaba, varnost in oblikovanje (referenčni standard EN 14615:2017);
  • SIST EN ISO 19160-4:2018; Naslavljanje - 4. del: Sestavni deli in jezikovne predloge mednarodnega poštnega naslova (ISO 19160-4:2017) (referenčni scenarij EN ISO 19160-4:2017).

V skladu s 6. členom ZPSto-2 in izvedbenim sklepom komisije (EU) 2021/1827 z dne 18. 10. 2021 se mora izvajalec univerzalne poštne storitve, ko se sklicuje na tehnične standarde, sklicevati na standarde poštnih storitev, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Našteti standardi so na voljo na spletni povezavi Slovenskega inštituta za standardizacijo (več na povezavi).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava