Skoči do osrednje vsebine

Agencija sodelovala na posvetu o digitalni povezljivosti

Digitalna povezljivost je ključnega pomena za digitalno preobrazbo lokalnih skupnosti, saj brez ustreznih digitalnih infrastruktur in tehnologij, ki omogočajo hitro in zanesljivo povezovanje z internetom, ni mogoče doseči potenciala, ki ga nudi digitalna preobrazba.

Zato je na posvetu o digitalni povezljivosti, ki je izpostavil vlogo lokalnih skupnosti in države pri zagotavljanju digitalne povezljivosti ter strateških usmeritvah na ravni EU, ki ga je pripravilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin,  sodelovala tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

V. d. direktorja agencije mag. Tanja Muha je predstavila ukrep za doseganje digitalne vključenosti iz pristojnosti agencije, to je univerzalno storitev. Univerzalna storitev je skupina telekomunikacijskih storitev, ki je po dostopnih cenah zagotovljena vsem končnim uporabnikom na ozemlju Republike Slovenije na lokaciji njihovega stalnega prebivališča ne glede na geografsko lego. Predstavila je obseg univerzalne storitve, kdo je do nje upravičen ter kako in kje jo upravičenci lahko naročijo. Glavni namen univerzalne storitve je namreč preprečitev digitalne izključenosti.

Mag. Janja Varšek, vodja Sektorja za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom na agenciji, je predstavila Priporočilo agencije v zvezi s postopki zagotavljanja pokrivanja nepokritih oziroma slabše pokritih območij z mobilnimi omrežji. To vsebuje aktivnosti, s katerimi želi agencija spodbuditi lokalne skupnosti in operaterje k proaktivnemu iskanju rešitev, ki lahko pripomorejo k boljši pokritosti Slovenije z mobilnimi omrežji in tako k zagotovitvi ustreznih javnih mobilnih storitev končnim uporabnikom.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava