Radio 1: nadzor nad radijskim programom Univox

Ali je Akos po 31. 12. 2016 kdaj izvajal nadzor nad izvajanjem vsebin iz radijskega dovoljenja za radijski program Radio Univox, katerega izdajatelj je Univox d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje?

Na to vprašanje smo vam že odgovori v dopisu z dne 14. 2. 2020.

Ali in kako je Akos ukrepal, ko je dobil obvestilo o nepravilnostih (delovanje radijskega programa Radio Univox v nasprotju z radijskim dovoljenjem) dne 18. 8. 2016 in ponovno obvestilo (poziv) z dne 27. 10. 2016, da Radio Univox ne izvaja programskih vsebin iz dovoljenja? Če Akos ni ukrepal, kljub temu, da je bil obveščen o izvajanja programskih vsebin Radia Univox v nasprotju z dovoljenjem, zakaj Akos ni ukrepal.

Zadevna prijava je bila načrtovana za nadzor v času, ko je agencija na pobudo Ministrstva za kulturo uvedla sistemski nadzor vseh programov posebnega pomena, ki ga je vodila do jeseni leta 2019. Ti nadzori so po obsegu in kompleksnosti nadzornih postopkov podobni nadzornim postopkom nad dovoljenji, poleg tega je šlo pri tem za večje število nadzornih postopkov (skupaj 24). Med te postopke je spadal tudi nadzor izpolnjevanja pogojev za status Radia Univox, zato se je agencija odločila za preverjanje navedb iz prijave na vzorcu programa Radia Univox iz tega postopka nadzora. Postopek inšpekcijskega nadzora nad programom Radio Univox (dostopno na https://www.akos-rs.si/nadzor-odlocbe/tv-radio-in-vod), ki je bil del omenjenega sistemskega nadzora izpolnjevanja pogojev za status, je pokazal, da prijava, v kateri prijavitelj trdi, da zadevni program ne predvaja kulturno-umetniških vsebin in da v programu ni ponedeljkove oddaje, v kateri gostujejo župani, kot je to zapisano v izdajateljevem dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti, ne drži oziroma je izdajatelj stanje že uredil. Ugotovljeno je bilo, da je izdajatelj v zajetem vzorcu programa Univox dnevno predvajal kulturno-umetniške vsebine, v ponedeljek 13.5.2019 pa je bila ob 10:44 predvajana informativna vsebina z naslovom: "Vi sprašujete, župan odgovarja", v kateri sta gostovala župana občin Loški potok in Sodražica.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava