MMC RTV SLO: predlog novele zakona o poštnih storitvah

Agencija odgovarja novinarju MMC RTV SLO Gregorju Cerarju.

Sindikat poštnih delavcev je napovedal, da bo v DZ vložil predlog novele zakona o poštnih storitvah, na podlagi katerega bi predvidoma stroške za izvajanje univerzalne poštne storitve krili iz državnega proračuna in ne več zgolj Pošta Slovenije. Kakšno je stališče AKOS-a do predloga novele zakona o poštnih storitvah, ki naj bi jo podpiralo tudi vodstvo Pošte Slovenije?

Agencija je s predlogom zakona seznanjena iz medijev in ugotavlja, da se predlog zakona nanaša na ureditev načina financiranja morebitnih neto stroškov obveznosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Zakonsko urejanje ni v pristojnosti agencije, zato se o predlogu zakona ne izreka. Agencija pa pojasnjuje, da je v njeni pristojnosti odločanje o morebitnem zahtevku izvajalca univerzalne storitve za izplačilo nadomestila za izvajanje univerzalne storitve, prav tako pa je v njeni pristojnosti tudi sprejemanje splošnih aktov, s katerimi se podrobneje uredi vprašanja, ki se pojavijo pri izvrševanju posameznih določb zakona, ki ureja poštne storitve.

V zvezi s pristojnostjo agencije za odločanje o morebitnem zahtevku izvajalca univerzalne storitve za izplačilo nadomestila za izvajanje univerzalne storitve agencija pojasnjuje, da je izvajalec upravičen do nadomestila, če sta hkrati izpolnjena dva pogoja. Prvič, obveznost izvajanja univerzalne storitve povzroča neto stroške. Drugič, obveznost izvajanja univerzalne storitve pomeni nepravično finančno breme za izvajalca. Doslej obstoj neto stroška še ni bil ugotovljen, zato se vprašanje (ne)pravičnosti finančnega bremena še ni zastavilo. Pošta Slovenije je do današnjega dne vložila tri zahtevke za izplačilo nadomestila za izvajanje univerzalne storitve, in sicer je bil zahtevek za leto 2016 zavržen (saj ni vseboval vseh sestavin, ki bi jih moral vsebovati za vsebinsko presojo njegove utemeljenosti), zahtevek za leto 2017 je bil kot neutemeljen zavrnjen (saj je agencija po skrbno izvedenem ugotovitvenem postopku in ob postavitvi izvedenca s področja vrednotenja podjetij ugotovila, da Pošti Slovenije zaradi obveznosti izvajanja univerzalne storitve v letu 2017 ni nastal neto strošek), zahtevek za leto 2018 pa je še v fazi vsebinske presoje in ni zaključen. Zahtevka za leto 2019 Pošta Slovenije ni vložila.

V zvezi s pristojnostjo agencije za sprejemanje splošnih aktov, s katerimi se podrobneje uredi vprašanja, ki se pojavijo pri izvrševanju posameznih določb zakona, ki ureja poštne storitve, agencija izpostavlja, da je po izvedenem javnem posvetovanju izdala nov splošni akt, ki ureja neto stroške in je začel veljati 29. 8. 2020. Agencija je z novim splošnim aktom zlasti zagotovila večjo regulatorno predvidljivost, in sicer je podrobneje uredila postopek priprave simulacije poslovanja, v kateri se natančno opredeli, kako bi izvajalec univerzalne storitve posloval brez obveznosti univerzalne storitve, obenem pa je tudi podrobneje opredelila pojem nepravičnega finančnega bremena.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava