Insajder: Javni razpis z javno dražbo za mobilne tehnologije

Agencija odgovarja odgovornemu uredniku portala Insajder Igorju Mekini.

Kdaj je predviden razpis Akosa za telekomunikacijske operaterje 5G? Kakšna je groba časovnica razpisa 5G za Slovenijo in koliko bomo zaostajali z izvedbo razpisa?

Agencija podeljuje frekvence za mobilne tehnologije tehnološko nevtralno. To pomeni, da bodo frekvence podeljene za vse mobilne tehnologije, pri čemer pa se nekatere med njimi lahko uporabljajo tudi za 5G tehnologijo. Zato agencija poudarja, da je pojmovanje javnega razpisa oziroma dražbe frekvenc za različne mobilne tehnologije napačno naslavljati in povezovati zgolj s 5G tehnologijo.

Agencija je začela s pripravo večfrekvenčnega javnega razpisa z javno dražbo, na katerem namerava ponuditi naslednje frekvenčne pasove: 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Javni razpis bo predvidoma objavljen oktobra/ novembra 2020, dražba pa naj bi se predvidoma začela januarja/ februarja 2021. Skladno z direktivo (EU) 2018/1972 (Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah)  naj bi države EU frekvence v pasu 700 MHz podelile do 30. 6. 2020, pasova 3600 MHz in 26 GHz pa do 31.12.2020. Vsi ti trije frekvenčni pasovi so predvideni za uvajanje tehnologije 5G.

Za katero obliko dražbe bo šlo, ko gre za frekvenčne pasove 5G?

Skladno s strateškimi usmeritvami resornega ministrstva ter Načrtom uporabe frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Republiki Sloveniji številka 38100-3/2020/3 z dne 16. 4. 2020 in Sklepom Vlade RS številka 38100-3/2020/3 z dne 16. 4. 2020 (glej:https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/agencija-prejela-nove-strateske-usmeritve-ministstva-za-javno-upravo) agencija načrtuje večfrekvenčno elektronsko javno dražbo. Agencija se še ni odločila za tip dražbe. Na podlagi odločitve agencije bodo pripravljena ustrezna pravila dražbe in programski vmesniki, kar bo podrobno razloženo v t.i. informativnem memorandumu, ki ga bo predvidoma v avgustu 2020 predložila v javno posvetovanje.  

O vseh postopkih bo agencija redno obveščala javnost, ki bo imela tudi možnost podajanja predlogov in pripomb v okviru javnih posvetov.

Kolikšna so pričakovanja države, ko gre za prihodke od koncesij 5G oziroma kakšna bodo priporočila Akosa glede izhodiščnih cen za frekvenčna območja?

Podrobnosti prihajajočega javnega razpisa z javno dražbo za javne mobilne storitve, vključno z izhodiščnimi cenami, še niso znane. Prvi osnutek predvidenih pogojev in zahtev za ponudnike bo agencija zapisala v t.i. informativni memorandum. Izhodiščne cene sicer niso del informativnega memoranduma. Sprejela jih bo Vlada RS.

Po katerih državah se bo zgledovala Slovenija, ko gre za dražbo 5G?

Agencija bo pri pripravi upoštevala dobro prakso vseh držav, ki so omejene pasove že podelile.

Kakšno je stališče Akosa do ameriškega diktata članicam EU, ki še niso izvedle razpisa 5G, da naj se ne bi uporabljala telekomunikacijska oprema kitajskih proizvajalcev?

Agencija bo glede opreme spoštovala nacionalno zakonodajo. V tem trenutku niti na nacionalnem niti na EU nivoju ni sprejet noben zavezujoč pravni akt, ki bi to tematiko urejal.

Kako komentirate informacije, da bo razpis napisan tako, da bo izločeval določene ponudnike TK opreme? Kakšna so oziroma bodo določila pri razpisu 5G, ko gre za HRV (High Risk Vendor), torej ponudnike telekomunikacijske opreme proizvajalcev z oznako visokega tveganja? Na podlagi kakšne metode/metodologije/ocenjevanja bo lahko pristojni organ ocenil proizvajalca opreme za rizičnega (HRV)? Kateri urad/organ odloča o tem? Kakšne omejitve bi lahko doletele HRV in kdo o tem odloča? Na katerih delih TK opreme, potrebne za omrežje 5G (core ali omrežje), se bo delala ocena, kdo je in kdo ni HRV?

Določitev HRV ni v pristojnosti agencije. Če/ko bo HRV določen, bo agencija v okviru svojih pristojnosti takšno zakonodajo spoštovala. Predlagamo, da se obrnete na Upravo Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV), ki je pristojni nacionalni organ za implementacijo 5G Toolbox.  

Ali je res, da bodo v Sloveniji razpisnim pogojem zadostovali le trije največji operaterji in ne štirje, saj naj eden ne bi zadostil kriteriju pokritosti ozemlja. Neuradno se govori o T-2?

Kot rečeno, razpisnih pogojev še ni. Prvi osnutek razpisnih pogojev bo v informativnem memorandumu, ki ga bo agencija predložila v javno obravnavo.
 
Po naših informacijah Slovenija hiti z razpisom 5G in ne upošteva dovolj zdravstvenih vplivov sevanja 5G le zato, da bi v času predsedovanja EU (pomlad 2021) omrežje 5G vsaj v Ljubljani delovalo? Zakaj Akos ignorira zdravstveni vidik, če pa v Bruslju recimo tudi ni omrežja 5G?

Kot je rezvidno iz odgovora na prvo vprašanje, bo Slovenija zamudila roke, ki jih je za podelitev frekvenc, primernih tudi za 5G, predvidela Evropska komisija. Agencija bo sicer  v razpisni dokumentaciji v največji meri skušala slediti zahtevam "Akcijskega načrta za 5G", ki med drugim predvideva, da bodo države EU s tehnologijo 5G pokrile najmanj eno mesto do konca leta 2020,  vsa večja mesta in glavne prometnice pa do konca leta 2025.

Trditev, da agencija ignorira zdravstveni vidik, ne drži. V zvezi z vplivom novih tehnologij na zdravje, je agencija že večkrat pojasnila, da  nima neposredne pristojnosti na področju presojanja vplivov novih tehnologij na zdravje ljudi in se tudi ne ukvarja z raziskovanjem tega področja. Varovanje zdravja ljudi pred vplivi elektromagnetnih sevanj je v pristojnosti Ministrstva za zdravje in Ministrstva za okolje in prostor. Agencija pa lahko skladno z 28. členom ZEKom-1 v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc določi sorazmerne in nediskriminacijske omejitve za vrste tehnologij radijskega omrežja ali tehnologij za brezžični dostop, če dobi predhodno mnenje Ministrstva za okolje in prostor. Agencija se je javno zavezala, da bo spremenila omenjeni splošni akt, če bo dobila ustrezne usmeritve pristojnega ministrstva. Agencija sicer do sedaj od pristojnih institucij ni prejela nobenega dokumenta, ki bi narekoval karšne koli ukrepe. Poleg tega spremlja tudi objave Evropske komisije (glej: ec.europa.eu/digital-single-market/en/electromagnetic-fields-and-5g), skupine za politiko radijskega spektra pri EK (RSPG) ter organa evropskih regulatorjev elektronskih komunikacij (BEREC) v zvezi s to tematiko.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava