Preverjanje obstoja povpraševanja po radijskih frekvencah za vertikale za lokalno uporabo – povzetek odgovorov

Agencija objavlja povzetek odgovorov zainteresirane javnosti na posvetovalni dokument v zvezi z preverjanjem obstoja povpraševanja po radijskih frekvencah za vertikale za lokalno uporabo, ki jih je prejela do vključno 30. 10. 2021.

Končne odločitve o razpisanih pasovih, velikosti blokov, velikosti geografskih območij bodo objavljene v osnutku Informativnega memoranduma po prejemu soglasja na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom 2021-2023. Osnutek informativnega memoranduma bo predmet ločene javne obravnave.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava