Model izračuna WACC za cenovno regulacijo elektronskih komunikacij

Agencija je pripravila model izračuna WACC za cenovno regulacijo elektronskih komunikacij. Zainteresirano javnost vabi, da poda pripombe in predloge na objavljen model najkasneje do 12. 5. 2021  na elektronski naslov info.box@akos-rs.si s sklicem na številko 38231-4/2021.

Model izračuna WACC je pripravljen ločeno za dva dela, in sicer:

  • izračun WACC hipotetično učinkovitega operaterja v panogi telekomunikacijskih dejavnosti za starejše bakreno omrežje;
  • izračun WACC hipotetično učinkovitega operaterja v panogi telekomunikacijskih dejavnosti za infrastrukturo omrežij NGA na fiksni lokaciji.

Agencija je izračunala tehtano povprečja stroškov kapitala za cenovno regulacijo elektronskih komunikacij na podlagi Poročila BEREC o parametrih izračuna WACC BoR (20) 116 v skladu z Obvestilom Evropske komisije glede računanja WACC.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava