Izračun tehtanega povprečja stroška kapitala (WACC) za družbo SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je s pomočjo neodvisnega zunanjega svetovalca pripravila izračun tehtanega povprečja stroška kapitala (WACC) za družbo SŽ-Infrastruktura, d.o.o., ki znaša 5,9 %.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 29. 10. 2021 predloži pisne pripombe, predloge in mnenja k izračunu.

Vse pripombe, predloge ali mnenja pošljite na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: info.box@akos-rs.si. Pri tem se obvezno sklicujte na opravilno številko 375-2/2021.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava