Informativni memorandum za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 10 GHz TDD in FDD ter 12 GHz TDD

Na osnovi prejete pobude agencija objavlja Informativni memorandum za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 10 GHz TDD in FDD ter 12 GHz TDD. Dokument vsebuje cilje, ki jih želi agencija doseči z izvedbo predvidenega javnega razpisa in načrt agencije za upravljanje frekvenčnega spektra, opredelitev predvidenega postopka za izvedbo javnega razpisa vključno s predmetom predvidenega javnega razpisa in potekom draženja. Agencija ob tem dodaja, da bodo predmetne frekvence dodeljene le za obdobje od podelitve do izteka veljavnosti že izdanih odločb v teh frekvenčnih pasovih, torej do 31. 1. 2025.

Agencija vabi zainteresirano javnost k podaji pripomb in mnenj na omenjen dokument. Po preučitvi prejetih pripomb in mnenj bo agencija pripravila sklep o uvedbi javnega razpisa in razpisno dokumentacijo.
Pripombe in mnenja, ki bodo podani po navadni pošti na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali po elektronski pošti na: info.box@akos-rs.si, bo agencija sprejemala do vključno 30. junija 2021. Pri pošiljanju se sklicujte na opravilno številko 38144-3/2021.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava