Analiza učinkov regulacije trgov 3a in 3b ter vabilo k podaji pogledov zainteresirane javnosti

Agencija objavlja Analizo učinkov regulacije trgov 3a »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« in 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg« ter pregled obveznosti iz trenutno veljavnih odločb v luči nove Direktive (EU) 2018/1972 z vprašanji, ki so namenjena zainteresirani javnosti, predvsem operaterjem.

Z vključevanjem pogledov in mnenj deležnikov pred začetkom izvedbe predmetnih analiz upoštevnih trgov bo mogoče vzpostaviti bodočo regulacijo v smislu doseganja ciljev tako na strani spodbujanja konkurence na trgu in posledično izboljšanjem pogojev za končne uporabnike kot tudi s strani ustvarjanja predvidljivega regulatornega okolja, ki bo spodbudilo investiranje na trgu.

Zainteresirane deležnike tako agencija vabi, da odgovore na vprašanja posredujejo na elektronski naslov info.box@akos-rs.si do 17.7.2020, pri čemer je nujno sklicevanje na opravilno številko 38240-1/2020.

Analiza učinkov regulacije trgov 3a in 3b

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava